Eğitim


eğitim

Günümüz koşullarının hızlı gelişmeleri, “Y” kuşağının iş dünyasında giderek artan sayısı, küreselleşme ve diğer işletmelerin piyasadaki varlıklarını devam ettirmelerini zorlaştırmıştır. Var olmak ve piyasayı etkileyebilmek için işletmelerin kendi kaynaklarından maksimum seviyede verim sağlamaları gerekir. Bu kaynaklar içerisinde şüphesiz en önemlisi insan kaynağıdır.

Çalışan Memnuniyeti, İş tatmini, Motivasyon unsurları, Bireysel Gelişim ve Sürekli Öğrenim, hem kurumlar/işletmeler hem de çalışanlar açısından çok önemlidir. İşletmelerin amaçlarına ulaşmasında en önemli unsur, yapılan işin kalitesidir. İşin kalitesi de insan faktörüne bağlıdır. İşletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için insan kaynağına sürdürülebilir yatırımlar yapmalıdır.

Çalışan memnuniyeti, “İş görenin işine karsı gösterdiği olumlu ya da olumsuz genel tutum” olarak açıklanabilir. Bir başka bilimsel açıklamaya göre, kişinin kurumu ile kendini özdeşleştirme ve kendini işe verme kuvvetini gösterir. Memnuniyet kavramı “bireyin çalışma ortamına karşı olan reaksiyonu” olarak da tanımlanır. Çalışan memnuniyeti, günümüz iş hayatında oldukça önem verilen bir kavram haline gelmiştir. Bunun nedenlerinden biri, çalışanların iş sağlığı ve verimiyle olan bağlantısıdır. Çalışan memnuniyetinin düşük olması kaynaklı kurum içinde yaygınlaşan sağlık sorunları, kurumlara olduğu kadar, devlete de ciddi maliyetlere yol açar. Çalışan memnuniyetinin önemi sadece çalışanların yaşadıkları sağlık sorunları ve kurumların bu sebeple katlanmak zorunda kaldıkları maliyetlerle sınırlı değildir.

Çalışan memnuniyeti; iş gören düzeyinde, verimliliği, performansı, işletmeye bağlılığı, iş gören devrini, tüketicilere sunulan hizmet kalitesini ve tüketici memnuniyetini etkileyen bir olgudur. Örgütsel düzeyden çalışan memnuniyetinin etkilerine bakıldığında; kavramın işletme performans seviyesini ve rekabet üstünlüğünü etkileyebilen önemli bir faktör olduğu ortaya çıkar.

Tüm bunlara ek olarak memnuniyet kavramıyla, kurum kültürünün yaygınlığı, kurumsal bağlılık vb. daha başka olguların da önem kazandığı iddia edilebilir. Çalışan memnuniyetini etkileyen araçları üç alt başlıkta toplamak mümkündür:

Ekonomik Araçlar
Ücret
Ödüllendirme
İş Güvencesi
Yönetsel Motivasyon Araçları
Kararlara Katılma
Yetki Devri
Yönetici Davranışları
Eğitim
Kariyer Planlama
Psiko-Sosyal Motivasyon Araçları
Kararlara Katılma
Yetki Devri
Yönetici Davranışları
Eğitim
Kariyer Planlama

Kişisel Gelişim Eğitimleri

NLP
Temel Koçluk
Yaşam Koçluğu
Öğrenci Koçluğu
İlişki Koçluğu
Aile Koçluğu
Satış Koçluğu
Yönetici Koçluğu
Kobi Koçluğu
Hipnoz
Quantum
Eğitimcinin Eğitimi
Etkili Liderlik
Satışta Koçluk Teknikleri
Diksiyon ve Beden Dili
Etkili Sunum Teknikleri
Dinleme Eğitimi
Zihinde Bahar Temizliği
Motivasyon ve Stres Yönetimi
NLP ile Yaratıcı Düşünce ve Problem Çözme Teknikleri
Farkındalık ve Hedef Belirleme
Sosyal hayat ve Özel hayattaki neden, niçinlerin yanıtı
Doğru Dil kalıplarını kullanma becerisi