Koçluk / Coaching


koçluk eğtimi

Profesyonel Koç Kimdir?

"Profesyonel koç" en az 128 saatlik ICF akredite bir eğitim programını tamamlamış olup minimum 100 saat profesyonel pratik deneyime sahip olmalıdır. Koç; bir ömür boyu gizli tutacağı anlatılanları tamamen yargısız bir şekilde dinler. Kişinin hedeflerine ulaşmasını destekleyecek yöntemleri göz önüne koyar. Koçun, koçluk yaptığı kişi/lerin konu, meslek ya da gündemleri hakkında bir donanıma sahip olması gerekmez.

Koçluk ve Faydaları

Koçluk, danışanların potansiyellerini açığa çıkarıp maksimize etmek amacıyla kendilerinde var olan çözümleri yine kendilerinin bulmasını sağlar. Koçluk, akıl vermek değil aklın doğru bir biçimde kullanılmasına yardımcı olur. Günümüzde profesyonel koçluk her alanda kullanılır. Gelişim odaklı kurumlar tarafından çalışanlarına profesyonel koçluk hizmeti sağlayan kurumların performanslarında gözle görülür bir artış saptanmıştır.

Neden ICF Onaylı Programlar ve ICF Onaylı Koçlar

ICF onaylı bir kurum olmak ve ICF ünvanlı koç olmak demek ICF tarafından belirlenen etik kural ve standartlara uymakla yükümlü olmak, temel yetkinlikleri ve usta koçluk becerilerini benimsemiş olmak demektir.

Koç Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Koçluk hizmeti almadan önce; Koçluk ile ilgili bilgi sahibi olun. Koçluk diğer gelişim çözümleriyle karıştırılır. Çalışmayı tercih ettiğiniz koçun ICF ünvanlı olmasına dikkat edin. Çalışmayı tercih ettiğiniz koçla öncesinde mutlaka görüşme yapın. Koçluk ilişkisinde güven ve uyum elzemdir. Sürecin nasıl ilerleyeceği, seans süreleri, seans aralıkları vb bilgilerle ilgili kapsamlı bilgi alıp bu gelişim çözümünün sizin için en doğru gelişim çözümü olduğundan emin olduktan sonra sürece başlayın.

Hizmet Alanları

 • Yönetsel süreçler,
 • Üst düzey yönetici ve lider koçluğu,
 • Gençlere yönelik eğitim/sınav süreçleri,
 • Gelecek ve kariyer planlama,
 • Hedef ve vizyon oluşturma,
 • Proje geliştirme ve yaratıcılık süreçleri,
 • Çift - aile ilişki ve iletişim süreçleri,
 • Takım süreçleri,
 • Ebeveyn - çocuk iletişim süreçleri,
 • “Bütünsel İnsan” gelişimi ve değişim süreçleri,
 • Kişinin içsel süreçlerini destekleyen dönüşümsel değer koçluğu,
 • Zaman yönetimi, planlama, önceliklendirme,
 • Kişilerin yaşamında +1 daha geliştirmek ve dönüştürmek istediği her alan…

Bununla birlikte koçluk, her tür konu ya da alan için uygulanabilecek bir şablon niteliği taşıdığından dolayı, hizmet verilebilecek alanlar koçun ilgi alanı ve hayal gücü kadar geniştir.